Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

AKTUALITY

 

Představenstvo zemědělského družstva Partutovice svolává všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu dne 23. června 2018 v 9.00 hod. ve stravovacího zařízení Zemědělského družstva Partutovice.

Návrh programu jednání členské schůze ke stažení zde:Návrh programu členské schůze dne 23.doc

Prezence účastníků členské schůze proběhne v místě konání členské schůze od 8,30 hod.

Právo účastnit se členské schůze mají zejména členové družstva.

Člen družstva se může členské schůze zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Při prezenci je nutno předložit platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce, jakož i to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích (635 odst. 2 ZOK).

 

 

Zemědělské družstvo Partutovice žádá občany, aby nenaváželi organické zbytky rostlin, chlévskou mrvu a ostatní odpad z domácností na pozemek p. č. 366/16 v k. ú. Partutovice u Šindlerového lesa směr Střítežsko!!!

 

 

Prodej brambor probíhá každý pravovní den od 7:00 do 15:30 hodin. Pro bližší informace volejte tel.: viz rubrika kontakty.

 

"Zemědělské družstvo Partutovice je podnikatel evidující v běžní režimu"

 

 

 

Inzerát.jpg

 

 

Informace k přihlašování obědů v jídelně -

k náhledu zde:

Upozornění obědy.jpg

Ocenění regionální potravina

 Ocenění v celostátní soutěži

"Česká chuťovka"


 

 Návštěva velvyslankyně z Peru

 

 

Certifikát "Regionální potravina"; produkt "Moravské brány"; "Výrobek Olomouckého kraje 2013": 


 Foto z předávání certifikátů na Olimě:

   

 

 

 

zdpartutovice_footer.png