Drobečková navigace

Úvod > Informační deska

Informační deska

Představenstvo zemědělského družstva Partutovice svolává všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu dne 23. června 2018 v 9.00 hod. ve stravovacího zařízení Zemědělského družstva Partutovice.

Návrh programu jednání členské schůze ke stažení zde: Návrh programu členské schůze dne 23.doc

Prezence účastníků členské schůze proběhne v místě konání členské schůze od 8,30 hod.

Právo účastnit se členské schůze mají zejména členové družstva.

Člen družstva se může členské schůze zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Při prezenci je nutno předložit platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce, jakož i to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích (635 odst. 2 ZOK).

 

Zemědělské družstvo Partutovice žádá občany, aby nenaváželi organické zbytky rostlin, chlévskou mrvu a ostatní odpad z domácností na pozemek p. č. 366/16 v k. ú. Partutovice u Šindlerového lesa směr Střítežsko!!!

 

 

Prodej brambor probíhá každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin. Pro bližší informace volejte na tel.: viz rubrika kontakty.

 

 

"Zemědělské družstvo Partutovice je podnikatel evidující v běžném režimu"

 

 

Inzerát.jpg

 

 

Usnesení ze zasedání představenstva ke stažení:

Usnesení 16.4.2018.jpg

Usnesení 16.2.2018.jpg návrh programu.jpg

usnesení 15.12.17.jpg

Usnesení 10.11.2017.jpg

Usnesení 11.8.2017.jpg

20170315_153306.pdf

20170421_145619.pdf

 


 

 

 

 

 

zdpartutovice_footer.png