Drobečková navigace

Úvod > Družstvo Partutovice

Družstvo Partutovice

Zemědělské družstvo Partutovice se rozkládá v katastru obce Partutovice, v severní části Olomouckého kraje, v pahorkatině Oderských vrchů, 11 km severně od Hranic. Katastr se vyznačuje silně členitým a svažitým terénem s průměrnou nadmořskou výškou 540 metrů, převládají střední a prudké svahy. Pouze třetina pozemků je dobře mechanizačně přístupná. Tomu odpovídají i klimatické podmínky - průměrně 155 srážkových a 80 dnů se sněhovou pokrývkou za rok.

Zemědělské družstvo obhospodařuje 684 ha zemědělské půdy, z toho 560 ha orné.

Původní "Jednotné zemědělské družstvo Partutovice“ bylo založeno v dubnu 1958. Dlouholetým a o existenci družstva nejvíce se zaslouživším předsedou byl pan Zdeněk Haubelt, posléze pak předseda družstva pan Ing. František Maršálek. Předsedou představenstva je od dubna roku 2019 pan Jan Remeš, místopředsedou představenstva pan Zdeněk Brhel ml. a dalšími třemi členy představenstva jsou Petr Šindler, Martin Polák a František Hynčica.

Zemědělské družstvo Partutovice je zaměřeno převážně na produkci kvalitního mléka z podhorské krajiny, na produkci sladovnického ječmene, potravinářského žita a pšenice, pěstují se zde kvalitní konzumní brambory, stejně jako vynikající bramborová sadba. Opomenout nelze naše dobré výsledky v pěstování trav na semeno, řepky a v živočišné výrobě pak úspěšný chov žíru skotu.

 

budova

Bílý dům

krávy

krajina

Naše družstvo mimo stěžejní výroby zemědělské provozuje prodejnu smíšeného zboží, provozuje vlastní stravovací zařízení, které připravuje obědy pro své zaměstnance, vaříme a rozvážíme obědy pro důchodce po obci, připravujeme stravu pro žáky základní školy i děti mateřské školy v Partutovicích.
Budova našeho stravovacího zařízení je velmi vhodná na pořádání různých oslav, školení, svateb do počtu zhruba 70 účastníků. Nabízíme kvalitní pohoštění, příjemné prostředí a sympatickou obsluhu.

Družstvo je moderní prosperující zemědělský podnik, připravený na úspěšné hospodaření v podmínkách Evropské unie. V posledních 10 letech se počet zaměstnanců snížil ze 155 na 35. Zvýšila se tím produktivita práce a tím i konkurence schopnost v podmínkách EU.

Pozvánka pro návštěvníky Partutovic.

Rádi v Partutovicích přivítáme každého návštěvníka, umožníme prohlídku moderní farmy, řádně ošetřených porostů. Návštěvník však může navštívit také historickou technickou památku - větrný mlýn z 18. století, může uklidnit své městem narušené nervy v krásné přírodě a v zimním období i využít lyžařských vleků, které se v katastru obce Partutovice nachází.

Zaměstnanci družstva.

Z těch současných je třeba připomenout agronoma pana Petra Šindlera, zootechnika pana Vojtěcha Zhasila, mechanizátora pane Jana Remeše ml. a „agro-zootechnika“ pana Zdeňka Brhela.  Vedení je ve většině případů mladé, perspektivní a další „mladí zemědělci“ nám, doufám, rostou a studují.

 

 

DSC_0318.JPGPředseda představenstva, mechanizátor

 

Agronom

 

DSC_0322.JPG

Zootechnik

Agrozootechnik, místopředseda představenstva

  

              DSC_0130.JPG

Vedoucí úseku služeb

 

Naše zemědělské družstvo kromě toho že zabezpečuje pro své zaměstnance závodní stravování, pro své členy, žáky základní a děti mateřské školy, zabezpečuje rozvoz obědů pro osoby v penzijním věku.

Zemědělské družstvo provozuje prodejnu smíšeného zboží, zabezpečuje občanům čerstvé pečivo ze tří pekáren, kvalitní mléko "ze dvora" z vlastní produkce.

V našem stravovacím zařízení již proběhla řada úspěšných akcí -svatby, výročí, rodinná setkání. U nás v Partutovicích vás čeká příjemné prostředí a vstřícní zaměstnanci.

Krédo družstva - spokojený život na vesnici nastane jen tehdy, pokud zemědělský podnikatel bude hospodařit tak, aby se každý občan cítil jako doma - se v Partutovicích daří naplnit. Důkazem toho je, že v roce 2008 Partutovice vyhrály tzv. oranžovou stuhu a byly vyhlášeny "Zemědělskou obcí roku" celé republiky. Stejně jako obec i zemědělské družstvo má svůj prapor - bramborový květ a dojnici (symbol hojnosti) produkující zdravé mléko.

Vrchy a údolí, obdělaná pole, upravené lesy a louky, v obci rozkvetlé květiny v překrásných zahradách. V plné kráse se před vámi rozprostře podhorská vesnička Partutovice z vršku kopce s větrným mlýnem. Co je však nejdůležitější, všude se budete setkávat s lidmi, kteří se nebojí ani práce, ani překážek. Budou vás vítat s upřímným a otevřeným srdcem.

Přijeďte do Partutovic, bude se vám tady líbit!

 DSC_0011.JPGOslavy obce 025.jpg

stroje - traktor

stroj na poli

stroj družstva

stroj

bramborový den

družstevní krávy

kráva detail

kráva

brambory

ZDManitou

mlynmlyn

vozík

mlýn, úly

zdpartutovice_footer.png